ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งที่มนุษย์เรา"หยิ่งยโสเกินไป" เรามักจะถูกสั่งสอนให้รู้สำนึกด้วยสิ่งเหล่านี้ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงครามโลก โรคระบาดเกินเยียวยา เศรษฐกิจล่มสลาย หรือความวิปริตในสังคมที่แผ่กระจายออกไป ความเย่อหยิ่งของเราเป็นตัวบ่งบอกว่าภัยพิบัติกำลังจะตามมา หลักการหนึ่งที่เป็นจริงในจักรวาลนี้คือ "ความเย่อหยิ่งมาก่อนความล้มเหลว" หรือว่านี่เป็นการตีสอนที่พระเจ้าใช้ "ใช่" สำหรับทั้งสองคำถามนี้ ทั้งพระเจ้าและโลกของพระองค์เตือนเราว่ามีหลายอย่างในชีวิตที่เราควบคุมไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อพระคำในวันนี้ อยู่นอกเหนือหลักการของโลกนี้ และเป็นคำสัญญาถึงวันอันยิ่งใหญ่ เมื่อความเย่อหยิ่งของมนุษย์จะถูกกำจัดให้หมดไป และพระเทียมเท็จทั้งหลายจะสูญสิ้นไป ในวันนั้น ลูกๆ ของพระเจ้า จะชื่นชมยินดี แต่ก่อนจะถึงวันนั้น ให้เราเดินไปกับพระเจ้าด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รักในสรวงสวรรค์ โปรดเบามือด้วยตอนตีสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ข้าพเจ้าไม่อยากให้ความเย่อหยิ่งจองหอง มาทำให้ข้าพเจ้าหมดความกระตือรือร้นถึงการสถิตอยู่ของพระองค์ และไม่อยากนำภัยพิบัติมาสู่ตนเองและคนที่ข้าพเจ้ารัก โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ที่จะอุทิศตนให้กับพระองค์ ที่เกิดจากความซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซูองค์เจ้าชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น