ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

కొన్ని విషయాలు "మొదటి ప్రాముఖ్యత" విషయాలు. అవి విషయం యొక్క గుండె వంటి ప్రాంతమైన ప్రధాన ప్రాంతం వద్ద ఉండి , చేతిలో ఉన్న సమస్యకు కేంద్రంగా ఉంటాయి . క్రైస్తవులైన మనకు, ఆ "మొదటి ప్రాముఖ్యత" విషయాలు ఏమిటో మనం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు. మన విడుదలకు సువార్త ఒక సరళమైన పునాదిపై నిర్మించబడింది: యేసు చనిపోయాడు, యేసు సమాధి చేయబడ్డాడు, యేసు సమాధి నుండి లేచాడు, మరియు యేసు తన శిష్యులకు కనిపించాడు, వారు పునరుత్థానం చేయబడిన రక్షకుడిని చూసిన తరువాత ఎప్పుడూ ఒకేలా లేరు. ఈ ప్రధాన సత్యాల నుండి మనలను మరల్చటానికి లేదా వారు అవసరమని చెప్పుకునే ఇతర విషయాలతో వారి సరళతను బయటకు తీయడానికి ఎవరినీ అనుమతించవద్దు. మన విడుదల మన విశ్వాసం మరియు ఈ సరళమైన, శక్తివంతమైన సువార్తలో పాల్గొనడం ద్వారా పాతుకుపోయింది.

Thoughts on Today's Verse...

Some things are "first importance" things. They lie at the heart of the matter and are central to the issue at hand. For us as Christians, we don't have to doubt what those "first importance" things are. The Gospel of our salvation is built on one simple foundation: Jesus died, Jesus was buried, Jesus rose from the grave, and Jesus appeared to his disciples who were never the same after witnessing their resurrected Savior. Let's not let anyone distract us from these core truths or crowd out their simplicity with other matters they may claim to be essential. Our salvation is rooted in our faith and our participation in this simple, yet powerful Gospel.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన దేవా, యేసులో నాకోసం మీరు చేసిన పనిపై నా విశ్వాసాన్ని అంగీకరిస్తున్నాను. మీ కుమారుడు మరియు నా రక్షకుడైన యేసు నీ వాక్యంలో చాలా కాలం క్రితం చెప్పినట్లే దుర్మార్గులచే సిలువ వేయబడ్డాడని నేను నమ్ముతున్నాను. అతని చనిపోయిన మరియు ప్రాణములేని మృతదేహాన్ని సమాధిలో ఉంచినట్లు నేను నమ్ముతున్నాను. మూడవ రోజున, మీరు వాగ్దానం చేసినట్లే మీరు అతన్ని తిరిగి బ్రతికించారని నేను నమ్ముతున్నాను. అతని మరణంతో ఎక్కువగా అలసిపోయినవారు , అతన్ని బాగా ఎరిగినవారు అతన్ని మళ్ళీ సజీవంగా చూశారని నేను నమ్ముతున్నాను. వారి జీవితాలు ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండవని నేను నమ్ముతున్నాను. ప్రియమైన తండ్రీ, నేను యేసుపై నా విశ్వాసాన్ని అంగీకరించాను మరియు బాప్తీస్మం ద్వారా అతని మరణం, సమాధి మరియు పునరుత్థానమును అతనితో పంచుకున్నాను, మీ రక్షణ మరియు మరణంపై విజయం సాధించడంలో నా జీవితం అతనితో చిక్కుకుందని నేను నమ్ముతున్నాను. ఈ కృపకు నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. మీ నీరిక్షణకు ధన్యవాదాలు. అతను నా కోసం తిరిగి వచ్చినప్పుడు మీ మహిమని పంచుకోవడానికి నేను ఎదురు చూస్తున్నాను. యేసు నామంలో, నా రక్షణకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను ఆమెన్.

My Prayer...

Dear God, I confess my faith in your work for me in Jesus. I believe that your Son and my Savior, Jesus, was crucified by wicked men just as you had said long ago in your Word. I believe his dead and lifeless body was placed in the tomb. I believe that on the third day, you brought him back to life, just as you promised. I believe that those most destroyed by his death, those who knew him best, saw him alive again. I believe their lives were never the same. I believe, dear Father, that as I have confessed my faith in Jesus and shared with him in his death, burial, and resurrection through baptism, that my life is caught up with him in your salvation and victory over death. I praise you for this grace. I thank you for this assurance. I look forward to sharing in your glory when he returns for me. Thank you for my salvation, in Jesus' name. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 కొరింథీయులకు 15:3-5

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change