ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

కొన్ని విషయాలు "మొదటి ప్రాముఖ్యత" విషయాలు. అవి విషయం యొక్క గుండె వంటి ప్రాంతమైన ప్రధాన ప్రాంతం వద్ద ఉండి , చేతిలో ఉన్న సమస్యకు కేంద్రంగా ఉంటాయి . క్రైస్తవులైన మనకు, ఆ "మొదటి ప్రాముఖ్యత" విషయాలు ఏమిటో మనం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు. మన విడుదలకు సువార్త ఒక సరళమైన పునాదిపై నిర్మించబడింది: యేసు చనిపోయాడు, యేసు సమాధి చేయబడ్డాడు, యేసు సమాధి నుండి లేచాడు, మరియు యేసు తన శిష్యులకు కనిపించాడు, వారు పునరుత్థానం చేయబడిన రక్షకుడిని చూసిన తరువాత ఎప్పుడూ ఒకేలా లేరు. ఈ ప్రధాన సత్యాల నుండి మనలను మరల్చటానికి లేదా వారు అవసరమని చెప్పుకునే ఇతర విషయాలతో వారి సరళతను బయటకు తీయడానికి ఎవరినీ అనుమతించవద్దు. మన విడుదల మన విశ్వాసం మరియు ఈ సరళమైన, శక్తివంతమైన సువార్తలో పాల్గొనడం ద్వారా పాతుకుపోయింది.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన దేవా, యేసులో నాకోసం మీరు చేసిన పనిపై నా విశ్వాసాన్ని అంగీకరిస్తున్నాను. మీ కుమారుడు మరియు నా రక్షకుడైన యేసు నీ వాక్యంలో చాలా కాలం క్రితం చెప్పినట్లే దుర్మార్గులచే సిలువ వేయబడ్డాడని నేను నమ్ముతున్నాను. అతని చనిపోయిన మరియు ప్రాణములేని మృతదేహాన్ని సమాధిలో ఉంచినట్లు నేను నమ్ముతున్నాను. మూడవ రోజున, మీరు వాగ్దానం చేసినట్లే మీరు అతన్ని తిరిగి బ్రతికించారని నేను నమ్ముతున్నాను. అతని మరణంతో ఎక్కువగా అలసిపోయినవారు , అతన్ని బాగా ఎరిగినవారు అతన్ని మళ్ళీ సజీవంగా చూశారని నేను నమ్ముతున్నాను. వారి జీవితాలు ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండవని నేను నమ్ముతున్నాను. ప్రియమైన తండ్రీ, నేను యేసుపై నా విశ్వాసాన్ని అంగీకరించాను మరియు బాప్తీస్మం ద్వారా అతని మరణం, సమాధి మరియు పునరుత్థానమును అతనితో పంచుకున్నాను, మీ రక్షణ మరియు మరణంపై విజయం సాధించడంలో నా జీవితం అతనితో చిక్కుకుందని నేను నమ్ముతున్నాను. ఈ కృపకు నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. మీ నీరిక్షణకు ధన్యవాదాలు. అతను నా కోసం తిరిగి వచ్చినప్పుడు మీ మహిమని పంచుకోవడానికి నేను ఎదురు చూస్తున్నాను. యేసు నామంలో, నా రక్షణకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు