ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในสรรพสิ่งทั้งหลาย ย่อมมี "สิ่งที่สำคัญที่สุด" เสมอ มันโดดเด่นกว่าเพื่อนๆ และเป็นแก่นแท้ของทุกสิ่งที่มี เราที่เป็นคริสเตียน รู้ดีว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นก็คือข่าวดีที่นำความรอดมาให้กับเรา ข่าวดีนี้ก็เป็นเรื่องเข้าใจได้ง่ายๆ คือพระเยซูตาย ถูกฝัง และฟื้นขึ้นในวันที่สาม และพระองค์ได้ไปปรากฎตัวให้พวกศิษย์เห็น หลังจากที่พวกเขาเห็นพระเยซูเป็นขึ้นจากตาย พระองค์ก็กลายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา ชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคน อย่ายอมให้ใครมาดึงเราออกจากแก่นแท้ของความจริงนี้ และอย่าปล่อยให้ใครเอาเรื่องที่พวกเขาคิดว่าสำคัญ มาบดบังความจริงอันเรียบง่ายนี้ ให้ความรอดของเราหยั่งรากลงในความเชื่อและในข่าวดีที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนี้

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้ายอมรับแผนงานของพระองค์ที่มีต่อข้าพเจ้าผ่านทางพระเยซูนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระเยซูพระบุตรของพระองค์​และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้านี้ ถูกตรึงโดยคนชั่วร้าย ตามที่พระคัมภีร์เขียนไว้นานมาแล้ว ข้าพเจ้าเชื่อว่าเขาเอาศพของพระเยซูไปฝังไว้ในอุโมงค์ และยังเชื่ออีกว่าหลังจากนั้นสามวัน พระองค์ได้ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นตามคำสัญญา ข้าพเจ้าเชื่อว่าคนที่ใจล่มสลายตอนที่พระเยซูถูกตรึงและรู้จักพระองค์เป็นอย่างดี ก็ได้เห็นพระองค์อีกครั้ง และข้าพเจ้าก็เชื่อว่าชีวิตของพวกเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป พระบิดาที่รัก ข้าพเจ้าเชื่อว่า เมื่อข้าพเจ้าสารภาพว่าเชื่อในพระเยซู และได้เข้าพิธีจุ่มน้ำ เพื่อเข้าส่วนในการตาย ฝัง และฟื้นขึ้นของพระเยซู ชีวิตของข้าพเจ้าก็จะมีส่วนร่วมในพระเยซู ในความรอดและชัยชนะเหนือความตายของพระองค์ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์สำหรับพระคุณนี้ และขอบคุณสำหรับความมั่นใจนี้ ข้าพเจ้าตั้งตาคอยที่จะได้มีส่วนร่วมในสง่าราศีของพระองค์ ในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมา ขอขอบคุณสำหรับความรอดของข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น