ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

జీవితం హెచ్చు తగ్గులతో నిండి ఉంది. మన ప్రియమైనవాటిని మరణం, విపత్తు మరియు క్షయం తాకుతువుంటుంది . మన జీవితములో స్థితరమైనది ఏది ? భరోసా కోసం మనం ఎవరి వైపు తిరగవచ్చు? మంచి సమయాల్లో మరియు చెడులో విజయవంతంగా జీవించే శక్తిని మనం ఎక్కడ కనుగొంటాము? అది కేవలము మనకు బలాన్నిచ్చే ప్రభువులోనే !

నా ప్రార్థన

యెహోవా దేవా, సమస్త సృష్టి యొక్క పితామహుడా , నా జీవితం మరియు నేను జీవించడానికి ప్రయత్నించే పరిస్థితులు నా నియంత్రణ సామర్థ్యానికి మించినవి అని అంగీకరిస్తున్నాను. ప్రతి పరిస్థితిని ఆత్మవిశ్వాసంతో మరియు భరోసాతో ఎదుర్కోవటానికి నన్ను ఓదార్చడానికి, రక్షించడానికి, మార్గనిర్దేశం చేయడానికి మరియు అధికారం ఇవ్వడానికి మీరు చూపిన కృపకు మీకు నా ధన్యవాదాలు. ప్రియమైన గొర్రెల కాపరి, మీరు నాతో ఉన్నందున, నేను మీ మహిమతో మీతో పంచుకోవడానికి వెళ్ళే రోజు వరకు మీ కోసం విజయవంతంగా జీవించాల్సిన అవసరం నాకు ఉందని నాకు తెలుసు. యేసు నామంలో. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు