ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิตมีขึ้นมีลง สิ่งที่เรารักอาจถูกทำลายด้วยความตาย หายนะ หรือการเสื่อมผุพังไป แล้วเรามีอะไรบ้างที่ยั่งยืนและแน่นอน เรามีใครที่จะพึ่งพาเพื่อความมั่นใจ เราจะหากำลังที่จะมีชีวิตอย่างผู้มีชัยชนะทั้งในเวลาที่ดีและในเวลาที่ยากลำบากได้จากที่ไหน ก็มีเพียงแต่ในองค์เจ้าชีวิตผู้ที่ให้กำลังเราเท่านั้นแหละครับ

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต พระบิดาของทุกสิ่ง ข้าพระองค์สารภาพว่าข้าพระองค์ไม่มีความสามารถที่จะควบคุมหรือกำหนดชีวิตและสถานการณ์ต่างๆในชีวิตได้ ชอบพระคุณที่ทรงอยู่ด้วยและคอยปลอบโยน ปกป้อง นำ และให้กำลังแก่ข้าพระองค์ในการเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ด้วยความมั่นใจ เพราะพระองค์ทรงอยู่ด้วย โอ พระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์จะมีทุกอย่างที่จำเป็นต้องมีในการมีชีวิตอย่างมีชัยชนะเพื่อพระองค์ จนกว่าจะถึงวันที่ข้าพระองค์ได้มีส่วนในสง่าราศีกับพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น