ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิตของคนเราก็ขึ้นๆลงๆ ไม่แน่นอน สิ่งที่เรารักก็อาจพลัดพรากไปได้ ด้วยความตาย ความหายนะ หรือความเสื่อมสลายผุพังไป แล้วเราจะพึ่งใครได้หรือ เราจะไปเอาพละกำลังมาจากไหนได้หรือ ที่จะมีชีวิตอย่างผู้มีชัยไม่ว่าจะเจอกับเรื่องดีหรือเรื่องร้าย คำตอบคือในพระเยซูองค์เจ้าชีวิตไง ผู้ที่เสริมกำลังเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าพระยาห์เวห์ พระบิดาผู้สร้างสรรพสิ่ง ข้าพเจ้ายอมรับว่า ชีวิตและสถานการณ์รอบข้าง มันอยู่เหนือการควบคุมของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณที่พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วย เพื่อคอยปลอบโยน ปกป้อง นำพา และเสริมกำลังให้กับข้าพเจ้าในการสู้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและมั่นคง เพราะรู้ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วย ข้าแต่พระผู้เลี้ยงผู้เปี่ยมด้วยความรัก ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์จะให้ทุกอย่างที่จำเป็นกับข้าพเจ้า ที่จะมีชีวิตอย่างผู้มีชัยเพื่อพระองค์ ไปจนถึงวันนั้นที่ข้าพเจ้าจะได้เข้าส่วนในสง่าราศีของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น