ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

జీవితాన్ని అంతం చేసే శక్తి మరణానికి ఉంది. మరణానికి వేరుచేసే శక్తి ఉంది. మమ్మల్ని నిరుత్సాహపరిచే మరియు ఓడించే శక్తి మరణానికి ఉంది. కానీ, మనకు నిజం తెలుసు; యేసు జీవించాడు! అతను జీవించినందున, మనము అతనితో కలిసి జీవిస్తామని మనకు తెలుసు. మరణంపై ఆయన సాధించిన విజయం మన విజయం అని మనము నమ్ముతున్నాము. కాబట్టి యేసులాగే, మనం మరణాన్ని, మనల్ని నాశనం చేసే శక్తిని ఎగతాళి చేస్తాము. సువార్త ద్వారా మనలో యేసు మరణాన్ని నాశనం చేశాడు మరియు నిత్యత్వాన్ని జీవితానికి తీసుకువచ్చాడు

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నేను ప్రేమించే వారి మరణం ఇప్పటికీ నన్ను బాధపెడుతుందని అంగీకరిస్తున్నాను. వారి నుండి నా ఎడబాటు కొంతకాలం మాత్రమే ఉంటుందని మీకు నా కృతజ్ఞతలు. అయినప్పటికీ, మరణం నన్ను ప్రేమిస్తున్న మరియు నిన్ను ప్రేమిస్తున్న వారి నుండి ఎక్కువ కాలం నన్ను వేరు చేయదని నేను మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. యేసులో నాకు విజయం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. మరణాన్ని ఓడించినందుకు యేసు ధన్యవాదాలు. మీ విలువైన మరియు విజయవంతమైన పేరు, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమున నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు