ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความตายมีอำนาจในการหยุดชีวิต ความตายทำให้เกิดการแยกจากกัน ความตายมีอำนาจที่ทำให้เราท้อใจ แต่เรารู้ความจริงว่า พระเยซูมีชีวิตอยู่ และเพราะพระองค์ทรงอยู่ เรารู้ว่าเราจะได้อยู่กับพระองค์ เราเชื่อว่าชัยชนะเหนือความตายของพระองค์เป็นชัยชนะของเราด้วย เราเยาะเย้ยความตายและอำนาจในการทำลายของมัน เหมือนอย่างพระเยซู พระองค์ทำลายความตายและนำมาซึ่งชีวิตนิรันดร์แก่เราผ่านทางข่าวประเสริฐ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์ยอมรับว่าความตายของคนที่ข้าพระองค์รักยังคงทำให้เจ็บปวดอยู่ ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่การแยกจากกันกับพวกเขานั้นจะเป็นเพียงเวลาสั้นๆ ขอบพระคุณที่ความตายไม่สามารถแยกข้าพระองค์ออกจากพวกเขาได้นาน ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์มีชัยชนะผ่านทางองค์พระเยซู ขอบพระคุณพระเยซูที่เอาชนะความตาย อธิษฐานในพระนามผู้มีชัยชนะและผู้ที่มีค่ายิ่ง องค์เจ้าชีวิต พระเยซู คริสต์ื อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น