ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความตายมีอำนาจที่จะจบชีวิต ความตายมีอำนาจที่จะพลัดพรากชีวิต ความตายมีอำนาจที่จะทำให้เราท้อแท้และสิ้นหวัง แต่เรารู้ความจริงที่ว่า พระเยซูมีชีวิต เพราะเหตุนี้ เราก็จะมีชีวิตกับพระองค์ เราเชื่อว่าเพราะพระองค์มีชัยเหนือความตาย เราก็เลยมีชัยด้วย เราเยาะเย้ยความตายและอำนาจที่ทำลายเราเหมือนกับที่พระเยซูเยาะเย้ยมัน พระเยซูได้ทำลายความตายและนำชีวิตอมตะมาให้กับเราผ่านทางข่าวดีนั้น

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ายอมรับว่าทุกครั้งที่สูญเสียคนรักไป ข้าพเจ้าก็อดเศร้าโศกเสียใจไม่ได้ แต่ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์ ที่ทำให้การพลัดพรากนี้เป็นแค่ชั่วคราว และเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น ขอบคุณที่ให้ข้าพเจ้ามีชัยผ่านทางพระเยซู ขอบคุณพระเยซูที่มีชัยเหนือความตาย ข้าพเจ้าขออธิษฐานในนามอันเลอค่าและเปี่ยมด้วยชัยชนะของพระเยซูคริสตเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น