ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మన మనస్సులను కన్నీటి దారాలనుండి బయటకి తీసుకుని, మన హృదయాలను దేవుని మహిమపై ఉంచుదాం.

నా ప్రార్థన

నీతిమంతుడు మరియు పవిత్రమైన దేవుడు, మీరు అద్భుతమైన మరియు మహిమాన్వితమైనవారు, అన్ని విధాలుగా మరియు నా గ్రహణశక్తికి మించినవారు. దయచేసి మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నాలోని మీ పవిత్రత యొక్క పాత్రను మేల్కొల్పండి. దయచేసి ఈ రోజు మీరు నా మార్గంలో ఉంచిన మంచి మరియు అద్భుతమైన విషయాలను చూడటానికి మరియు దృష్టి పెట్టడానికి నాకు సహాయపడండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Verse of the Day Wall Art

మీ అభిప్రాయములు