ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มาทิ้งความคิดชั่วๆกัน แล้วเอาใจมาจดจ่ออยู่กับสง่าราศีของพระเจ้ากันเถอะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ พระองค์นั้นช่างอัศจรรย์เต็มไปด้วยสง่าราศี สมบูรณ์แบบในทุกทาง เกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้ โปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ปลุกเร้าลักษณะอันบริสุทธิ์ของพระองค์ขึ้นในตัวข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ดีที่มีสง่าราศีที่พระองค์ได้วางไว้บนเส้นทางชีวิตของข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น