ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

చాలా తరచుగా ఈ రోజు, మనకంటే ముందు ఉన్నవారు, వారి పూర్వీకులు వారికి అప్పగించిన సామూహిక జ్ఞానాన్ని మనతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నారు వారి జ్ఞానాన్ని మనము తక్కువ చేస్తాము . ముఖ్యంగా వృద్ధులు మరియు తమను తాము నమ్మకమైనవారిగా నిరూపించుకున్న వారిని రాబోయే కొద్ది వారాల్లో శ్రద్ధగా చూద్దాం. అదే సమయంలో, దేవునికి విధేయత ఎంత ముఖ్యమో, ముఖ్యంగా పిల్లలు వారి తల్లిదండ్రులకు విధేయత చూపించడం మన పిల్లలకు, మనవరాళ్లకు గుర్తు చేద్దాం.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రీ, నా తల్లిదండ్రుల మాటను, జ్ఞానాన్ని నేను సరిగ్గా గౌరవించని సమయాల్లో మీ క్షమాపణ అడుగుతున్నాను. నా పట్ల వారికున్న ప్రేమకు, మీ మార్గంలో నన్ను నడిపించాలనే కోరికకు మీకు నా కృతజ్ఞతలు. దయచేసి మీ కృపతో వారిని ఆశీర్వదించండి మరియు నేను మీ ఇష్టానికి మరింత విధేయుడిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change