ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీరు ఎక్కడున్నారో నాకు తెలియదు, కానీ ఈ సంవత్సరం, టెక్సాస్‌లోని ఆస్టిన్‌లో నిజంగా వేడిగా ఉంది. మీరు వేడి బొగ్గు గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు; కాలిబాటను నడవడానికి ప్రయత్నించండి. కానీ బొగ్గును కాల్చడం గురించిన ఈ విషయము జ్ఞాపకము చేయుట నాకు ఖచ్చితంగా మంచిది. మనము ఆధ్యాత్మికంగా లోపల చాలా బలంగా ఉన్నాము, లేదా మనం "ఇష్టమైన" ప్రలోభాలకు లోనవుతూ, మరియు పాపాత్మకమైనదానితో సరసాలాడుటకు నిర్ణయించుకుంటుండవచ్చు. కానీ పరిశుద్ధాత్మ , మనం చెడుతో సరసాలాడుతున్నప్పుడు చివరికి మనం కాలిపోతాము అని జ్ఞాని ద్వారా మనకు గుర్తుచేస్తుంది

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా , ప్రేమగల తండ్రి, మరియు జాలిగల గొర్రెల కాపరి, దయచేసి నన్ను క్షమించు. ఆరోగ్యకరమైనవి , సరైనవి , మరియు పవిత్రమైనవి కానీ వాటితో సరసాలాడటానికి కొన్నిసార్లు నన్ను నేను అనుమతించుకుంటుంటాను. అటువంటి నా మూర్ఖత్వాల నుండి నన్ను తరచూ విడుదల చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. మరియు నన్ను నేను పూర్తిగా మీకు అర్పించుకునేందుకు నేను ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు మరియు ప్రమాదకరమైన మరియు పాపాత్మకమైన వాటి నుండి పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు నన్ను బలము మరియు నూతన నమ్మకంతో ఆశీర్వదించండి. యేసు నామంలో అడుగుచున్నాము . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు