ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมไม่รู้หรอกว่าพวกคุณอยู่ที่ไหนกัน แต่ที่รู้ๆคือช่วงนี้ของปี ที่เมืองออสติน รัฐเท็กซัส อากาศโคตรร้อน ถ้าสงสัยว่าถ่านไฟที่ร้อนเป็นยังไง ก็แค่ไปเดินที่ทางเท้าดูก็จะรู้ แต่การเตือนสติเรื่องถ่านไฟที่ร้อนนี้ มันดีต่อข้าพเจ้ามาก เพราะบางครั้งเราก็ดูเหมือนแข็งแกร่งมากฝ่ายจิตวิญญาณ แต่บางครั้งเราก็ถูกยั่วยวนจากสิ่งเร้าที่เรา "ชอบ" และเราก็ตัดสินใจที่จะเล่นกับความบาปนั้น แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนเราผ่านทางนักปราชญ์ผู้หนึ่งว่า เมื่อเราเล่นกับความชั่ว สุดท้ายแล้วเราก็จะถูกมันเผาผลาญ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น พระบิดาผู้ทรงรัก และเป็นพระผู้เลี้ยงผู้อ่อนโยน โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด ข้าพเจ้ายอมรับสารภาพว่าบางครั้งข้าพเจ้าก็ปล่อยตัวปล่อยใจไปเล่นกับสิ่งที่เสื่อมเสีย ไม่ถูกต้อง และไม่บริสุทธิ์ ขอบคุณที่ช่วยให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความโง่เขลาในเรื่องนี้บ่อยๆ และที่ทรงอวยพรให้ข้าพเจ้าเข้มแข็งและกลับมายืนหยัดได้อีกครั้ง ในตอนนี้ที่ข้าพเจ้าตั้งใจอุทิศตัวให้กับพระองค์อย่างเต็มที่และเต็มกำลัง และตั้งใจจะหลีกหนีจากอันตรายและความบาปด้วย ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น