ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఆహ్! "గోల్డెన్ రూల్" చాలా సూటిగా ఉంటుంది, కాదా? కొన్నిసార్లు మేము విషయాలు, ముఖ్యంగా మతపరమైన విషయాలు చాలా క్లిష్టంగా మరియు సంక్లిష్టంగా చేస్తాము. నేను బైబిలును ప్రేమిస్తున్నాను ఎందుకంటే దేవుడు మన ప్రవర్తనతో వ్యవహరించేటప్పుడు ఇది చాలా తరచుగా ఆచరణాత్మకంగా మరియు సరళంగా ఉంటుంది. మీరు ఎవరితో ఎలా వ్యవహరించాలో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అలాచేస్తే అది మీకు ఒక ఆశీర్వాదం అవుతుంది. అది మీకు నిజముగా ఆశీర్వాదముగా ప్రోత్సహముగా, నిర్మాణాత్మకముగా లేదా ఆదరణకరముగా , లేదా సహాయకరముగా ఉండకపోతే అలాచేయకండి. అది మిమ్మల్ని బాధపెడితే, గాయపరుస్తుంటే , నిరుత్సహపరుస్తుంటే , అప్పుడు వారికి అలా చేయవద్దు. మీరు ఇతరులచే ఎలా గౌరవించబడాలనుకొంటారో ఇతరులతో అంతే గౌరవం, దయ, ప్రేమ, గౌరవం మరియు సున్నితత్వంతో వ్యవహరించండి. ఇది అర్థం చేసుకోవడం సులభం; చేయడానికి మాత్రము చాలా విప్లవాత్మకమైనది

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, కొన్ని విషయాలను అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా సులభం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. నా సంబంధాలలో "గోల్డెన్ రూల్" ను జీవించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు దయచేసి మీ ప్రేమతో నా హృదయాన్ని నింపండి. ప్రభువైన యేసు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు