ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อพูดถึง "กฎทอง" มันเป็นอะไรที่ตรงไปตรงมามากเลยนะ ว่าไหม บางครั้งเราก็ทำเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนเกินจริง โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา ผมชอบพระคัมภีร์ เพราะบ่อยครั้งก็นำไปใช้ได้เลยและง่ายด้วย โดยเฉพาะเรื่องที่พระเจ้ากำลังพูดถึงพฤติกรรมของคนเรา คุณอยากจะรู้ไหมว่าจะทำกับคนอื่นยังไง ก็ให้ทำกับเขา แบบที่คุณอยากให้เขาทำกับคุณไง แต่ถ้าคิดว่าทำแล้ว มันไม่ดี ไม่ให้กำลังใจ ไม่เสริมสร้าง ไม่หนุนใจ ไม่ปลอบใจ และไม่ช่วยเหลือ ก็อย่าไปทำแบบนั้นกับคนอื่น ถ้าคิดว่าทำแล้ว มันทำร้ายกัน เกิดบาดเจ็บ หดหู่ ทำให้แตกแยก หรือท้อแท้ ก็อย่าทำแบบนั้นกับคนอื่น ให้ทำกับคนอื่น ด้วยศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน ด้วยความเมตตา ความรัก ความเคารพ และความอ่อนโยน อย่างที่คุณอยากให้คนอื่นทำกับคุณ เรื่องนี้เข้าใจง่ายๆ และให้เราเป็นคนเริ่มก่อนเลย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น ขอบคุณที่ทำให้บางเรื่องเข้าใจง่ายมาก โปรดเติมความรักของพระองค์ให้เต็มล้นในใจของข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าพยายามจะใช้ "กฎทอง" ในการใช้ชีวิตกับคนอื่นๆ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น