ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"กฎทอง" ก็บอกอย่างตรงไปตรงมาใช่ไหมครับ บางครั้งเราทำให้สิ่งต่างๆ ยุ่งยากซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องศาสนา ผมชอบพระคัมภีร์เพราะนำไปปฏิบัติได้และก็เป็นการบอกตรงๆ ว่าพระเจ้าจัดการกับพฤติกรรมของเราอย่างไร คุณต้องการที่จะรู้ว่าควรปฎิบัติต่อใครสักคนอย่างไร? ก็ให้ทำในสิ่งที่คุณคิดว่าถ้าคนอื่นทำให้ ก็จะเป็นพระพรสำหรับคุณ! ถ้าไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นพระพร เสริมสร้าง สนับสนุน ปลอบโยน หรือช่วยเหลือ ก็อย่าทำแบบนั้นกับคนอื่น ถ้าเป็นสิ่งที่จะทำให้เจ็บ ทำร้าย ทำให้เสียใจ หรือท้อแท้ก็อย่าทำแบบนั้นกับพวกเขา ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน ด้วยความเมตตา ความรัก ความเคารพและความอ่อนโยน เหมือนที่คุณต้องการที่จะได้รับการปฏิบัติ ง่ายต่อการเข้าใจ และต้องตั้งใจที่ทำแบบนั้นนะครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณที่ทรงทำให้บางอย่างง่ายต่อความเข้าใจ ขอทรงเติมเต็มใจของข้าพระองค์ด้วยความรักของพระองค์ เมื่อข้าพระองค์พยายามที่จะมีชีวิตอยู่ตาม "กฎทอง" ในความสัมพันธ์ต่างๆ ของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น