ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు పాపాన్ని ద్వేషిస్తాడు. మీరు ద్వేషిస్తున్నారా ? నేను అలా చేస్తానని నాకు తెలుసు. అయితే మనం మళ్లీ మళ్లీ పాత ఉచ్చుల్లోకి ఎలా పడిపోతామో అనే విషయము ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా. ఇక్కడే యోహాను అను కాపరి, తలపై మొట్టికాయ వేసాడు .ఒక్క పాపం కూడా చేయకూడదనేది లక్ష్యం. కానీ, శరీరానికి వ్యతిరేకంగా మన పోరాటాన్ని తెలుసుకున్న యోహాను, నమ్మకమైన మరియు స్వచ్ఛమైన జీవితాలను గడపడానికి ప్రయత్నిస్తున్న మనకు కూడా హామీ ఇస్తాడు. మనం పాపం చేసినప్పుడు, మన పాపాలకు త్యాగం, దేవుని కుమారుడే, తన రక్తం ద్వారా మనల్ని పాపరహితులమని ప్రకటించే మన డిఫెన్స్ అటార్నీ అనగా మన ఉత్తరవాది మనము పాపము లేనివారముగా ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు! కాబట్టి మనం క్రీస్తుకు దగ్గరవుదాం. మనం రోజు ప్రారంభించేటప్పుడు ప్రతి ఉదయం ఆయనను మన హృదయంలోకి ఆహ్వానిద్దాం. మనల్ని నిలబెట్టడానికి మరియు మనల్ని తీసుకువెళ్లడానికి అతని శక్తి మరియు దయపై నమ్మకం ఉంచుదాం. మనం అలా చేసినప్పుడు, అతను చేస్తాడు!

నా ప్రార్థన

దేవా, ఎవరూ మరియు ఏదీ మీలాంటిది కాదు. నా పాపాలకు నేను బలి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నా పాపాలు నీ హృదయాన్ని పగలగొట్టినా, నువ్వు ఆ త్యాగాన్ని అందించావు. నన్ను, నా జీవితాన్ని మరియు నా భవిష్యత్తును సజీవ త్యాగంగా, పవిత్రంగా మరియు సంతోషముగా మీకు తిరిగి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు దయచేసి ఈ రోజు నన్ను ఉపయోగించుకోండి, నేను మీ కృపకు ధన్యవాదాలు చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. యేసు ద్వారా, మరియు అతని నామములో నా ప్రార్థన. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change