ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเกลียดความบาป แล้วคุณละ ผมรู้ว่าผมก็เกลียด แต่มันก็แปลก ที่เราจะตกเข้าไปในกับดักเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก นี่คือสิ่งที่ยอห์น ผู้เลี้ยงที่อ่อนโยน ได้เน้นชัดว่า เป้าหมายก็คือไม่ทำบาป แม้แต่บาปเดียวก็ไม่ทำ แต่ยอห์นก็รู้ว่าการต่อสู้ของเรากับฝ่ายเนื้อหนังนั้นยากลำบาก เขาก็ได้ให้ความเชื่อมั่นกับคนที่พยายามมีชีวิตที่สัตย์ซื่อและบริสุทธิ์ เขาอยากจะบอกให้เรารู้ว่าเมื่อเราทำบาป พระบุตร ผู้ได้สละชีพเพื่อเรา ก็ได้เป็นทนายแก้ต่างให้กับเรา และประกาศว่าเราบริสุทธิ์ด้วยเลือดของพระองค์ ดังนั้นขอให้เราเข้ามาใกล้พระคริสต์ ให้เราเชิญพระองค์เข้ามาอยู่ในใจเราในทุกเช้าวันใหม่ ให้เราไว้วางใจในฤทธิ์อำนาจและพระคุณของพระองค์ ว่าจะปกป้องรักษาเราให้ผ่านพ้นการทดลองต่างๆนี้ไปได้ เมื่อเราเชื่อพระองค์ก็จะทำตามที่เราเชื่อนั้น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ไม่มีใครหรืออะไรที่เป็นเหมือนพระองค์ ข้าพเจ้าไม่ต้องจัดหาเครื่องบูชาสำหรับความบาปของข้าพเจ้า แม้ว่าความผิดบาปของข้าพเจ้าจะทำให้พระองค์เสียใจ แต่พระองค์กลับเป็นผู้จัดเตรียมเครื่องบูชาให้เอง โปรดใช้ข้าพเจ้าในวันนี้ ที่ตั้งใจจะถวายตัวเอง ชีวิต และอนาคตไว้กับพระองค์ เป็นเครื่องบูชาอันมีชีวิตอยู่ อันบริสุทธิ์ และเป็นที่พอพระทัยพระองค์ เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ อธิษฐานผ่านทางพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น