ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงเกลียดชังบาป คุณไม่เกลียดหรือครับ? ผมรู้ว่าผมเกลียด แต่มันก็แปลกนะครับ ที่เราจะถอยกลับเข้าไปในกับดักเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก นี่คือสิ่งที่ยอห์น ผู้เลี้ยงที่อ่อนโยน ได้เน้นชัดว่า เป้าหมายก็คือการไม่ทำบาปเลยแม้แต่บาปเดียว แต่ยอห์นก็รู้ว่าการต่อสู้ของเรากับฝ่ายเนื้อหนังนั้นยากลำบาก เขาก็ได้ให้ความเชื่อมั่นกับคนที่พยายามมีชีวิตที่สัตย์ซื่อและบริสุทธิ์ เขาต้องการให้เรารู้ว่าเมื่อเราทำบาป พระบุตร ผู้เสียสละ ก็ได้เป็นทนายของเราที่ประกาศว่าเราบริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระองค์! ขอให้เราเข้าใกล้พระคริสต์ ขอให้เราเชิญพระองค์เข้ามาในหัวใจของเรา ในทุกวันที่เราเริ่มต้นวัน ให้เราไว้วางใจในอำนาจและพระคุณของพระองค์ที่จะรักษาเราและทำให้เราผ่านพ้นบาปไปได้ เมื่อเราทำในส่วนของเรา พระองค์ก็จะทำในส่วนของพระองค์!

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ไม่มีใครและไม่มีอะไรที่เป็นเหมือนพระองค์ ข้าพระองค์ไม่ต้องจัดเตรียมเครื่องถวายบูชาเพื่อความบาปของข้าพระองค์ แม้ว่าความผิดบาปของข้าพระองค์ทำให้พระองค์เสียใจ พระองค์ก็เตรียมเครื่องถวายบูชาให้ ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ในวันนี้ เมื่อข้าพระองค์พยายามที่จะยกตัวของข้าพระองค์เอง ชีวิตและอนาคตไว้กับพระองค์ ให้เป็นเหมือนเครื่องบูชาที่มีชีวิต ที่บริสุทธิ์ และเป็นที่พอพระทัยพระองค์ ในการที่ข้าพระองค์พยายามจะขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ อธิษฐานผ่านทางพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น