ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నేను ఒకసారి నా కార్యాలయంలో "మీరు మీతో తీసుకెళ్లలేరని ఎవరు చెప్పారు?" అని అర్ధం వచ్చేలా చిత్రం U- హాల్ ట్రైలర్‌ను లాగడం వంటిది కలిగియుండేవాడిని ఇది హాస్యాస్పదంగా ఉన్నప్పటికీ, అది కూడా తప్పు ... సుద్ద తప్పు. విషయాల ముసుగులో మన ఆత్మలను పోగొట్టుకుంటే, మనం ఏం శాశ్వత విలువను పొందాము? నిజంగా ముఖ్యమైన విషయం మాత్రమే కోల్పోవడం విలువైనదేనా?

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, నిజంగా విలువైన వాటిపై నా దృష్టిని ఉంచడానికి నాకు సహాయపడండి మరియు నా జీవితంలో ఇతర ఆశీర్వాదాలను మీకు కీర్తి తెచ్చేందుకు మరియు ఇతరులను ఆశీర్వదించడానికి ఉపయోగించుకోండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు