ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมเคยมีภาพหนึ่งในสำนักงานของผม เป็นภาพรถบรรทุกศพที่ลากรถพ่วงไปด้วย และมีข้อความติดไว้ว่า "ไหน!ใครบอกว่าตอนตาย คุณจะเอาอะไรไปไม่ได้เลย" เห็นแล้วก็ขำดีนะ แต่มันเป็นคำพูดที่ผิด ผิดถนัดเลย ถ้าเราต้องสูญเสียจิตวิญญาณในการไล่ล่าสิ่งของในโลกนี้ แล้วยังจะเหลืออะไรที่เป็นนิรันดร์ ให้เราไล่ล่าอีกหรือ มันคุ้มแล้วเหรอ ที่เราจะต้องสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไป

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าไม่หันเหไปจากสิ่งที่มีค่าอันแท้จริง และโปรดช่วยให้ข้าพเจ้าใช้ของประทานอื่นๆในชีวิต เพื่อนำเกียรติยศมาสู่พระองค์ และเป็นพระพรต่อผู้อื่น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น