ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"యెహోవా యందు భయభక్తులు " అనేది పాత నిబంధనలోని గొప్ప ఇతివృత్తాలలో ఒకటి. ప్రత్యేకించి "భయపడవద్దు" మరియు యోహాను గుర్తుచేసిన "పరిపూర్ణ ప్రేమ భయమును వెళ్లగొట్టును"అనే బైబిల్ యొక్క పదేపదే చెప్పబడిన సందేశముల వెలుగులో ఈ పదబంధాన్ని ప్రత్యేకంగా అనువదించడం చాలా కష్టం. దీని అర్థం "దేవుడిని భక్తితో పట్టుకోండి" అనుకొనుటకంటె మరీ ఎక్కువైనది . సాధారణంగా, "యెహోవాయందు భయభక్తులు " అంటే మనం విషయాలను దాని క్రమములో మన స్థానాన్ని గుర్తుంచుకొనుటయే . పరలోకంలో ఉన్న మన పవిత్ర తండ్రి మనల్ని ఎంతో ప్రేమించాడని మనకు తెలుసు. ఆయనతో పోల్చి చూస్తే మనం బలహీనులం మరియు పాపాత్ములం మరియు దేవుని దయ మరియు కృప ద్వారా రక్షించబడ్డామని మనము గుర్తించాలి . అతని మహిమ మరియు పవిత్రత మనకు మించినవని మరియు దేవుని ముందు మనం ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉన్నామని మనము గుర్తించాము. మనము అతని కోసం మనము కలిగియున్న అవసరాన్ని మరియు అతని నుండి ఏదైనా పొందడానికి మన కలిగియున్న అర్హతను గుర్తించుచూ మనము దేవుని వద్దకు వచ్చాము. నమ్మశక్యం కాని వాస్తవమేమిటంటే, మనం దేవునిని ఈ విస్మయంతో మరియు ప్రగాఢమైన గౌరవంతో చేరినప్పుడు , అతను మనల్ని ముక్తకంఠంతో స్వాగతించి మనలను తన దగ్గర చేస్తాడు. (యెషయా 57:15 చూడండి)

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ మరియు న్యాయమైన తండ్రి, సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా , మీ దయ, కరుణ మరియు క్షమకు ధన్యవాదాలు. మీ ప్రేమ, విశ్వసనీయత మరియు న్యాయం కోసం ధన్యవాదాలు. నీవు పవిత్రుడవనీ, మహిమాన్వితుడవనీ, శక్తివంతమైనవాడవనీ, నీవు చేసే పనులన్నిటిలో నీతిమంతుడనీ గుర్తించి నేను మోకరిల్లాను . మీ దయ మరియు మీ ఆత్మ బహుమతి లేకుండా, నేను ఇంత ధైర్యంతో మీ సన్నిధిలోకి రాలేనని నాకు తెలుసు. నీతిమంతుడైన తండ్రీ, నా పాపాలకు నన్ను క్షమించు మరియు చిత్తశుద్ధి మరియు దయ కలిగిన వ్యక్తిగా నన్ను శక్తివంతం చేయండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు