ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"จงยำเกรงพระยาห์เวห์เถิด" เป็นหัวใจหลักข้อหนึ่งในพระคัมภีร์เดิมเลยทีเดียว แต่ก็เข้าใจยากเหมือนกัน โดยเฉพาะเมื่อมีข้อความในพระคัมภีร์เน้นย้ำว่า "อย่ากลัวเลย" และยอห์นยังได้เตือนเราอีกว่า "ความรักที่สมบูรณ์แบบก็กำจัดความกลัวออกไป" มันมีความหมายมากกว่าแค่ "ยึดถือพระเจ้าด้วยความกลัว"อันที่จริงแล้ว "จงยำเกรงพระยาห์เวห์" หมายถึงเรารู้ว่าอะไรสำคัญก่อนหลัง เรารู้ว่าพระบิดาในสวรรค์รักเรามาก เราตระหนักว่าเราอ่อนแอและเต็มไปด้วยความบาปเมื่อเปรียบกับความรักของพระเจ้า และพระเจ้าได้ช่วยเราให้รอดโดยพระคุณและความเมตตาของพระองค์ เรารู้ว่าความยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นมากเกินกว่าที่เราจะเข้าถึงได้ ความสำคัญของเราจืดชืดไปเลยต่อหน้าพระองค์ เราเข้ามาหาพระเจ้าตระหนักว่าเราขาดพระองค์ไม่ได้ และเราก็ไม่คู่ควรที่จะเรียกร้องอะไรจากพระองค์ แต่มันเหลือเชื่อจริงๆ เพราะเมื่อเราเข้าหาพระเจ้าด้วยความเคารพและยำเกรงอย่างนี้ พระองค์ก็อ้าแขนโอบกอดเราเข้าไปแนบชิดกับพระองค์มากขึ้น (ดูอิสยาห์ 57:15)

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ พระเจ้าผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น ขอบคุณสำหรับความเมตตา พระคุณและการให้อภัยของพระองค์ ขอบคุณสำหรับความรัก ความสัตย์ซื่อ และความยุติธรรมของพระองค์ ข้าพเจ้าคุกเข่าต่อหน้าพระองค์ ตระหนักว่าพระองค์นั้นบริสุทธิ์ สง่างาม เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชอันน่าทึ่ง และชอบธรรมในทุกสิ่งที่พระองค์ทำ ถ้าไม่มีพระคุณและของขวัญจากพระวิญญาณของพระองค์ ข้าพเจ้าก็คงไม่มีวันได้เข้ามายืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ด้วยความกล้าอย่างนี้ ข้าแต่พระบิดาผู้ชอบธรรม โปรดยกโทษความบาปผิดของข้าพเจ้าและเสริมกำลังข้าพเจ้าที่จะเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีและเต็มไปด้วยความเมตตา อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น