ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

రెండు సాధారణ సత్యాలు: 1) పాపంలో చిక్కుకున్న జీవితాన్ని కొనసాగించే వ్యక్తి దెయ్యం. 2) దెయ్యం పక్షాన నిలుస్తున్న దానంతటిని నాశనం చేయడానికి దేవుని కుమారుడు వచ్చాడు. కాబట్టి, ఈ సమస్య మనం కొన్నిసార్లు అనుకున్నంత క్లిష్టంగా లేదని నేను అనుకొనుచు,ఇది నన్ను తుదకు : ఈ పరలోకపు యుద్ధంలో మనం ఎవరితో కలిసి వెళ్తాము? అనే ఆలోచనకు దారి తీస్తుంది

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడు మరియు యుగాలలో విజయవంతమైన రాజా, మీరు నా హృదయానికి నిజమైన పాలకుడు. నేను మీకు నా విధేయతను ప్రతిజ్ఞ చేస్తాను. పాపంతో నా పోరాటాలను పక్కన పెట్టడానికి మరియు మీ కోసం అచంచలమైన విధేయతతో జీవించడానికి నాకు అధికారం ఇవ్వడానికి దయచేసి నాకు సహాయం చెయ్యండి. నా ప్రభువు మరియు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు