ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

అనేకులకు చర్చికి వెళ్లడం అంత ఆకర్షణీయంగా లేదు. కానీ, ఆ విషయం మనకు ఆశ్చర్యం కలిగించకూడదు. క్రమశిక్షణా చర్యగా పనులు చేయడం చాలా ప్రాచుర్యం పొందలేదు. ఇతరుల కోసం పనులు చేయడం అవసరం అనిపించదు. అయితే, పరిశుద్ధాత్మ సందేశం మనకు గుర్తుచేస్తుంది, ఎందుకంటే మనం దేవుని ప్రజలతో కలిసి ఉండవలసిన అవసరం ఉంది, ఎందుకంటే - వారిని ప్రోత్సహించడానికి మరియు ప్రేరేపించడానికి వారు మనకు కావాలి ! వాస్తవానికి, చర్చికి "వెళ్ళడం" కాకుండా "మనమే "చర్చి" గా భావించటానికి ప్రభువు ఇష్టపడతారని నేను భావిస్తున్నాను.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, దయచేసి నేను క్రమం తప్పకుండా కలిసే క్రైస్తవుల సమూహాన్ని ఆశీర్వదించండి. మిమ్మల్ని గౌరవించటానికి మరియు ఒకరినొకరు ప్రోత్సహించడానికి మేము కలిసి చేరినప్పుడు నా మాటలు, వైఖరి మరియు ప్రభావం ద్వారా వారిని ఆశీర్వదించండి. నా ప్రయాణాన్ని మీతో పంచుకోగలిగే వ్యక్తులను నాకు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు