ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การไปโบสถ์สำหรับคนส่วนใหญ่ก็ไม่น่าสนใจอยู่แล้ว ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เพราะการที่ต้องฝืนทำอะไรก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งต้องทำเพื่อคนอื่น ยิ่งไม่เห็นว่าจำเป็นเลย อย่างไรก็ตาม พระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนเราว่า เราต้องไปร่วมประชุมกับคนของพระเจ้า เพื่อไปหนุนน้ำใจ และกระตุ้นพวกเขา ความจริงแล้ว ผมคิดว่าองค์เจ้าชีวิตอยากให้เราเห็นว่าการไปประชุมร่วมกันนี่แหละคือการ "เป็น"คริสตจักร มากกว่าแค่การ "ไป" คริสตจักร สามารถรับชม วีดีโอ VerseoftheDay.com ของคุณฟิวแวร์

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า โปรดอวยพระพรกลุ่มคริสเตียนที่ข้าพเจ้าไปร่วมประชุมด้วยเป็นประจำก่อน ก่อนที่จะมีโควิด19 โปรดอวยพระพรพวกเขาผ่านทางคำพูด ทัศนคติ และการเป็นแบบอย่างของข้าพเจ้า ตอนที่เราเดินเคียงข้างกันและหนุนน้ำใจกันเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการส่วนตัวหรือตอนมาร่วมประชุมกัน กระตุ้นให้ข้าพเจ้าเป็นพระพรและหนุนน้ำใจคนอื่นในช่วงเวลาที่ต้องทิ้งระยะห่างจากกันนี้ ขอบคุณที่ให้ข้าพเจ้ามีพี่น้องที่สามารถแบ่งปันเรื่องราวในการเดินทางกลับบ้านไปหาพระองค์ และโปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะมีแนวคิดใหม่ๆที่จะอวยพรพวกเขาและกระตุ้นให้พวกเขาใช้ชีวิตเหมือนกับพระเยซู อธิษฐานในพระนามพระเยซู องค์เจ้าชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น