ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మేము దేవునికి ఇవ్వడం గురించి, లేదా దేవుని పని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, అది ఆయనది అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అతని పని చేయడానికి అతనికి మా బహుమతులు అవసరం లేదు. మరోవైపు, ఆయన మనకు అప్పగించిన ఆశీర్వాదాలను మనం పంచుకోవాలి. మనకు 'ఉన్నది' నిజంగా మనది కాదు; దేవుని పని మరియు దేవుని మహిమ కోసం ఇతరులకు ఉపయోగకరమైన సేవలో పెట్టమని మనకు అప్పగించారు.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా మరియు విశ్వం యొక్క సృష్టికర్త, మీ సృష్టిలో కనిపించే అద్భుతమైన రకం ద్వారా వెల్లడైన మీ సృజనాత్మక మేధస్సును నేను ప్రశంసిస్తున్నాను. ఈ అద్భుతమైన బహుమతికి మేము నమ్మకమైన కార్యనిర్వాహకులుగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు దయచేసి మీ మానవ పిల్లలతో మాతో ఉండండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు