ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

కొన్నిసార్లు ఆశీర్వాదాలకు గొప్ప అవకాశం ఉన్నవారు వాటిని తిప్పికొట్టి, వారి వారసత్వం మరియు సంస్కృతి యొక్క పాపపు అలవాట్లలోకి తిరిగి వస్తారు. దేవుని పట్ల ఈ తిరస్కరణ యొక్క పరిణామాలు మరియు అతని చిత్తమును వ్యతిరేకించిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. గత పది రోజులుగా మన ఈ ధ్యానకార్యక్రమములో , క్రీస్తుతో మన నడకలో మన ముందు ఉన్న అద్భుతమైన భవిష్యత్తును చూశాము. దురదృష్టవశాత్తు, దయ యొక్క రైలులో ఎక్కని వారు కొందరు ఉన్నారు. వారు దేవుణ్ణి అనుసరించరు మరియు ఆలా చేసేవారిని అసహ్యించుకుంటారు. వారి విమర్శల నేపథ్యంలో, మనం దేవుని పిలుపుకు నిజంగా విశ్వాసపాత్రులమని నిర్ధారించుకుందాం, మాటలోనే కాదు, క్రియలో కూడా.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రీ, నేను మీతో ఉండటానికి ఎదురు చూస్తున్నాను. అయినప్పటికీ, ప్రియమైన తండ్రీ, విశ్వాసపాత్రంగా ఉండటానికి నిబద్ధతతో నేను చాలా సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నాను. నాకన్నా ముందు వెళ్లి మీకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసిన కొంతమంది చెడు మరియు పాపాత్మకమైన అలవాట్లలో పడటానికి నేను ఇష్టపడను. మీకు హృదయపూర్వకంగా సేవ చేసిన వారిలా ఉండటానికి దయచేసి నా విశ్వాసాన్ని శక్తివంతం చేయండి. దయచేసి ఏదైనా అశుద్ధమైన పని లేదా ఆలోచన నుండి నన్ను విడిపించండి. యేసు నామంలో. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు