ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งผู้ที่มีโอกาสได้รับพระพรมากที่สุด กลับปฏิเสธพระพรเหล่านั้น และหันหลังกลับไปสู่นิสัยชั่วๆตามอย่างบรรพบุรุษและวัฒนธรรมของพวกเขา ผลของการปฏิเสธพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระองค์นั้นใหญ่หลวง ในการอุทิศตัวสิบวันที่ผ่านมานี้ เราได้เน้นไปที่อนาคตที่รุ่งโรจน์ที่รอเราอยู่เมื่อเราเดินไปกับพระคริสต์ แต่น่าเสียดายที่มีหลายคนไม่เคยกระโดดขึ้นมาบนขบวนรถแห่งพระคุณนี้กับเรา พวกเขาไม่คิดจะติดตามพระเจ้าและดูถูกคนเหล่านั้นที่เชื่อด้วย เมื่อเราเผชิญหน้ากับการวิจารณ์ของพวกเขา ก็ขอให้เราศรัทธาในการทรงเรียกของพระองค์จริงๆ ไม่ใช่แค่คำพูด แต่ด้วยการกระทำของเราด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่อยู่บนสวรรค์​ ข้าพเจ้าคอยท่าที่จะไปอยู่กับพระองค์ แต่พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าต้องเจอกับสิ่งท้าทายมากมายในการที่จะยึดมั่นอยู่ในความเชื่อที่มีต่อพระองค์ ข้าพเจ้าไม่อยากหลงไปทำนิสัยที่บาปชั่วช้าตามอย่างคนที่เคยหลงไปก่อนหน้านี้และกบฎต่อพระองค์ โปรดเสริมกำลังให้กับข้าพเจ้าที่จะมีความเชื่อเหมือนคนเหล่านั้นที่รับใช้พระองค์อย่างสุดจิตสุดใจโปรดไถ่ข้าพเจ้าจากความคิดและการกระทำที่ไม่บริสุทธิ์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น