ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

చెడు వార్తలను వినడం మనకు ఇష్టం లేదు మరియు ఇతరులపై తీర్పు ప్రకటించడాన్ని అభినందించడం లేదు, దానికి సముచితమైన సమయం ఉంది. యేసు మన బలి గొర్రె మాత్రమే కాదు, ఆయన మన ప్రధాన గొర్రెల కాపరి కూడా. తన గొర్రెల భూసంబంధమైన గొర్రెల కాపరులు నమ్మకంగా నడిపించనప్పుడు, అతను కఠినమైన న్యాయం కోరుతాడు. నమ్మకంగా మరియు సున్నితంగా అలా చేయమని నడిపించబడేవారికి ఇది బలమైన గురుతు. భక్తిహీనుల నాయకులచే వేధింపులకు గురైన వారికి కూడా ఇది ఓదార్పు - వారి మతసంబంధమైన పిలుపు యొక్క నాయకత్వాన్ని దుర్వినియోగం చేసిన వారికి దేవుడు నీతివంతమైన న్యాయం తెస్తాడు. అంతిమంగా, మన భూసంబంధమైన గొర్రెల కాపరులు చేయకపోయినా దేవుడు మన కన్నీళ్లను తుడిచివేస్తాడు! (ప్రకటన 7:15)

నా ప్రార్థన

యెహోవా, నా గొర్రెల కాపరి, నన్ను నడిపించినందుకు, మార్గనిర్దేశం చేసినందుకు మరియు పోషించినందుకు ధన్యవాదాలు. దయచేసి మీ గొర్రెలను కాపలా చేయడానికి మరియు యేసు హృదయంతో మమ్మల్ని నడిపించడానికి మీ సంఘములో మనస్సాక్షి, ధైర్యం మరియు కరుణ ఉన్న నాయకులలో లేపండి . ఈ సామర్థ్యంలో నన్ను ఉపయోగించగలిగితే, ప్రియమైన తండ్రీ, మీ ప్రజలను ఆశీర్వదించడానికి మరియు ప్రజల కోసం మీ హృదయంతో సేవ చేయడానికి నన్ను ఉపయోగించండి. నా మంచి గొర్రెల కాపరి యేసు పేరిట ప్రార్థిస్తున్నా . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు