ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถึงแม้เราจะไม่ชอบฟังข่าวร้าย หรือฟังคำพิพากษาโทษคนอื่น แต่บางครั้งมันก็เลี่ยงไม่ได้ ชอบที่จะได้ยินข่าวที่ไม่ดีและไม่ชอบการประกาศคำตัดสินในเรื่องคนอื่น พระเยซูไม่ได้เป็นเพียงแค่ลูกแกะที่สละชีพเพื่อเราเท่านั้น แต่พระองค์ยังเป็นหัวหน้าผู้เลี้ยงแกะด้วย เมื่อคนเลี้ยงแกะฝ่ายโลกนี้ ไม่ได้นำอย่างสัตย์ซื่อ พระเยซูจะตัดสินอย่างรุนแรง นี่เป็นคำเตือนของผู้นำทุกคน ที่จะต้องนำอย่างซื่อสัตย์และนุ่มนวล และอยากให้กำลังใจกับคนที่ถูกผู้นำข่มเหงรังแก ว่าพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้คนเหล่านี้ลอยนวล ในที่สุดพระเจ้าจะเช็ดน้ำตาทุกหยดให้กับเรา ถึงแม้ผู้เลี้ยงในโลกนี้จะไม่ทำก็ตาม (วว7:15)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ผู้เลี้ยงของข้าพเจ้า ขอบคุณสำหรับการนำ การชี้แนะ และการอบรมเลี้ยงดูข้าพเจ้า โปรดสร้างผู้นำในคริสตจักร์ของพระองค์ ที่มีจิตสำนึกที่ดี กล้าหาญและเมตตาปรานี มาเป็นผู้เลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์ และนำทางพวกเราด้วยหัวใจของพระเยซู พระบิดาเจ้าข้า หากข้าพเจ้าเหมาะสมกับงานนี้ โปรดใช้ข้าพเจ้า ให้เป็นพระพรกับคนของพระองค์ และรับใช้พวกเขาด้วยหัวใจแบบพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู พระผู้เลี้ยงที่แสนดีของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น