ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మానవ చేతులతో నిర్మించిన గొప్ప నిర్మాణ ప్రాజెక్ట్ ఏమిటి? యేసు దానికంటే ఇంకా గొప్పవాడు! మీరు వెళ్లిన "పవిత్ర" ప్రదేశం ఏమిటి? యేసు దానికంటే ఇంకా చాలా పవిత్రుడు! మీరు సందర్శించిన అత్యంత విస్మయపరిచే సైట్ ఏది? యేసుఅంతకంటే చాలా అద్భుతంగా మరియు పవిత్రుడు! మీరు ఇప్పటివరకు హాజరైన అత్యంత ఉత్తేజకరమైన కార్యక్రమం ఏమిటి? యేసు దానికంటే చాలా ఎక్కువ ... యేసు గొప్పవాడు! మరేమీ లేదు, మరెవరూ అతనికి కొవ్వొత్తి పట్టుకోలేరు. బాప్తిస్మము ఇచ్చు యోహాను మనకు గుర్తు చేసినట్లుగా, అన్నికాలలో వున్నా గొప్ప మత పెద్దలు అతని చెప్పులు విప్పడానికి కూడా అర్హులు కాదు.

నా ప్రార్థన

యేసు ద్వారా నాకు మార్గం, సత్యం మరియు జీవితాన్ని వెల్లడించినందుకు దేవా నీకు ధన్యవాదాలు. నేను అతని పేరును దుర్వినియోగం చేసి ఉండవచ్చు లేదా అతని కీర్తిని తక్కువ అంచనా వేసిన సార్లు నన్ను క్షమించు. అతని సమక్షంలో నేను కలిగి ఉండవలసిన ఆనందకరమైన ఆశ్చర్యకరమైన పిల్లల లాంటి భావాన్ని నాలో పునరుద్ధరించండి. యేసు పవిత్రమైన మరియు అద్భుతమైన నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు