ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีโครงการก่อสร้างใดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์ พระเยซูก็ยังยิ่งใหญ่กว่า สถาน "บริสุทธิ์" ที่สุดใดที่คุณเคยไปมา พระเยซูบริสุทธิ์ยิ่งกว่านั้นมากนัก สถานที่ที่สุดยอดใดที่คุณได้ไปเยี่ยมชมมา พระเยซูสุดยอดและบริสุทธิ์กว่านั้นหลายเท่า เหตุการณ์ใดที่คุณเคยเข้าร่วมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณสุดๆ พระเยซูเป็นมากกว่านั้นอีก พระเยซูทรงเป็นผู้เดียวที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆ ไม่มีอะไร หรือคนหนึ่งคนใด ที่สามารถเทียบเทียมกับพระองค์ได้ เหมือนกับที่ยอห์นผู้ให้พิธีจุ่มน้ำผู้นำทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทุกยุคสมัย ก็ยังไม่มีค่าพอที่จะถอดสายผูกรองเท้าของพระเยซู

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้าที่เปิดเผยให้ข้าพเจ้าเห็นถึง ทางนั้น ความจริง และชีวิต ผ่านทางพระเยซู โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้า ที่บางครั้งออกชื่อของพระองค์อย่างพล่อยๆ และมองข้ามสง่าราศีของพระองค์ไป โปรดฟื้นฟูจิตใจของข้าพเจ้าให้เป็นเหมือนเด็กๆที่เต็มไปด้วยความชื่นบาน เมื่อได้อยู่ต่อหน้าพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู พระผู้บริสุทธิ์และยอดเยี่ยม อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น