ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"తన డప్పు తాను కొట్టుకునేవాడు చాలా చిన్న బ్యాండ్‌లో ఆడుతాడు!" మనలో చాలా స్వార్థపూరిత భాగం సమస్త శ్రద్ధ మరియు ప్రశంసలు మనం చేసిన, త్యాగం చేసిన మరియు సాధించిన వాటిపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టాలని కోరుకుంటాము. మన తోటి క్రైస్తవులైన ఇతరులను గూర్చి మాట్లాడుట అనేది పౌలు చూపిన ఆధ్యాత్మిక పరిపక్వత యొక్క సంకేతాలలో ఒకటి. ఇతరులు గౌరవించబడినప్పుడు మనము నిజంగా సంతోషించాము అని దాని అర్ధం వాస్తవానికి, మనల్ని మనం గౌరవించుకోవడం కంటే ఇతరులను గౌరవించడంలో ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నాము.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన దేవా, నా ప్రియమైన తండ్రీ, చాలా మంది దైవభక్తిగల మరియు గౌరవప్రదమైన వ్యక్తులతో నన్ను చుట్టుముట్టినందుకు ధన్యవాదాలు. ప్రతిరోజూ నా ప్రేమ, ప్రశంసలు మరియు ప్రశంసలను నేను వారికి చూపించే మార్గాలను చూడటానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు