ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"คนที่ชอบยกหางตัวเอง ก็มีบทบาทน้อยมากในทีม"ในความเห็นแก่ตัวของเรา เราอยากให้คนสนใจ อยากให้คนชื่นชมในสิ่งที่เราทำ สิ่งที่เราได้เสียสละไป และสิ่งที่เราประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม เปาโลได้กล่าวถึงลักษณะความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณว่า เราควรจะให้ความสำคัญกับพี่น้องคริสเตียนคนอื่น นั่นหมายถึง เราดีใจกับคนที่ประสบผลสำเร็จ อันที่จริง เราควรจะสนใจที่จะยกย่องคนอื่นมากกว่าให้คนอื่นยกย่องเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอบคุณที่ให้ข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางคนดีและน่านับถือ โปรดช่วยข้าพเจ้าให้เห็นหนทางที่จะแสดงความรัก ความนับถือ และความขอบคุณกับพวกเขาในแต่ละวัน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น