ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మన మానసిక స్థితిని నిర్ణయించకుండా మన పరిస్థితులను ఎలా ఉంచుకోవచ్చు? జీవితం మనతో వ్యవహరించే పరిమితుల నుండి మనం ఎలా విముక్తి పొందవచ్చు? ఈ ముగ్గురిలో చివరిది మిగతా రెండు నిజమని తలుపులు తెరుస్తుంది - మనం ఆశతో సంతోషించగలము మరియు మనం ప్రార్థనలో విశ్వాసపాత్రంగా ఉన్నందున బాధలో సహనంతో ఉండగలము. మన పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా, మన ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా క్రీస్తుపై మన ఆశ వల్ల మనం ఆనందంతో ప్రార్థించవచ్చు. మన అభ్యర్ధనలను మరియు మధ్యవర్తిత్వాలను కృతజ్ఞతతో దేవునికి సమర్పించడం ద్వారా మనం బాధతో, పట్టుదలతో ఉండగలము. ప్రార్థన అనేది మనకు దేవుడు ఇచ్చిన వరం, తద్వారా విషయాలు బాగా జరుగుతున్నట్లు కనిపించకపోయినా, మనం ఓపికగా, ఆనందంగా ఉండగలం.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నేను మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను, ఎందుకంటే నేను ఏ పోరాటాలు ఎదుర్కొన్నా, అంతిమ విజయం గురించి మీరు నాకు భరోసా ఇస్తారు. ప్రియమైన దేవా, నేను మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను, ఎందుకంటే కష్టాలు లేదా భారం ఉన్నా, మీరు దాని ద్వారా నాకు సహాయం చేస్తారని మరియు ఎంతో ఆనందంతో నన్ను మీ సన్నిధికి తీసుకువస్తారని నాకు తెలుసు. అంతిమ విజయవంతమైన ఆనందం ఉన్న రోజు వరకు, దయచేసి మీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నిరుత్సాహపడకుండా నా హృదయాన్ని విమోచించండి. యేసు నామంలో. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు