ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราจะทำอย่างไรที่ไม่ให้สถานการณ์มาเป็นตัวกำหนดอารมณ์ของเรา เราจะปลดปล่อยตัวเองจากข้อจำกัดในชีวิตเราได้อย่างไร หนึ่งในทั้งสามบัญญัติสุดท้าย ได้ทำให้อีกสองนั้นเป็นจริง นั่นคือเราสามารถชื่นชมยินดีในความหวัง และสามารถทนต่อสถานการณ์ที่ลำบากได้ เพราะเรายึดมั่นในการอธิษฐาน ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร เราสามารถอธิษฐานด้วยความชื่นชมยินดี เพราะเรามีความหวังในพระคริสต์ เราสามารถอดทนต่อความทุกข์ยาก โดยการทูลขอต่อพระเจ้าด้วยการโมทนาขอบพระคุณ การอธิษฐานเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้แก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถอดทนและมีความชื่นชมยินดี แม้ว่าสถานการณ์รอบด้านไม่ได้เป็นไปในทางที่ดี

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอขอบพระคุณพระองค์เพราะไม่ว่าข้าพระองค์จะเจอความทุกข์ยากอะไร พระองค์ก็ทำให้มั่นใจถึงชัยชนะที่จะมีในตอนท้ายสุด ขอบพระคุณพระองค์ พระเจ้าผู้เป็นที่รัก ที่คอยช่วยข้าพระองค์ให้ผ่านความยากลำบาก และให้ข้าพระองค์เข้ามาอยู่กับพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี ขอทรงชำระความท้อใจออกจากใจของข้าพระองค์ จนกว่าวันที่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นั้นจะมาถึง โดยอำนาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น