ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้อารมณ์ของเราขึ้นกับสถานการณ์ เราจะปลดปล่อยตัวเองจากข้อจำกัดในชีวิตได้อย่างไร คำสั่งข้อสุดท้ายที่ให้อธิษฐานอยู่เสมอนี้ จะเปิดโอกาสให้สองข้อนี้เป็นจริงคือเราสามารถชื่นชมยินดีในความหวัง และอดทนต่อความยากลำบากได้ เพราะเราขะมักเขม้นในการอธิษฐานอยู่เสมอ ไม่ว่าเราจะเผชิญกับสถานการณ์ใดๆก็ตาม เราก็ยังสามารถอธิษฐานด้วยความชื่นชมยินดี เพราะเรามีความหวังในพระคริสต์ เราสามารถชื่นชมยินดีในความหวัง และอดทนต่อความทุกข์ยากลำบาก ด้วยการทูลขอต่อพระเจ้าและขอบพระคุณพระองค์ การอธิษฐานเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้แก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถอดทนและมีความชื่นชมยินดีได้ แม้จะเจอกับเรื่องเลวร้ายก็ตาม

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าขอขอบคุณ เพราะไม่ว่าข้าพเจ้าจะเจอกับความทุกข์ยากอะไรก็ตาม พระองค์ก็ทำให้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าสุดท้ายแล้วข้าพเจ้าจะเป็นผู้ชนะ พระเจ้าที่รัก ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์ เพราะไม่ว่าข้าพเจ้าจะเจอกับอุปสรรคใดๆก็ตาม ข้าพเจ้าก็รู้ว่าพระองค์จะช่วยให้ข้าพเจ้าผ่านพ้นไปด้วยดี และนำข้าพเจ้าไปอยู่ต่อหน้าพระองค์อย่างชื่นชมยินดียิ่ง จนกว่าจะถึงวันแห่งความชื่นชมยินดีในชัยชนะอย่างแท้จริง โปรดไถ่จิตใจของข้าพเจ้าจากความท้อใจด้วยอำนาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น