ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

కాబట్టి తరచుగా మనం వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతలు, తోటివారి ఒత్తిడి మరియు కొన్ని ప్రత్యేక రోజుల వేడుకల గురించిన ఆందోళన చెందుతాము , ముఖ్యంగా సెలవులు మన క్రైస్తవ సంబంధాలపై అనేకరకాలుగా ప్రభావాన్ని చూపువాటి విషయములో ఆందోళన చెందుతాము . తుదకు , మనము ఎవరిపైనా మన అభిప్రాయాన్ని లేదా స్థితిని రుద్దటానికి ప్రయత్నించకూడదు . అతను ప్రభువుకొరకు ప్రత్యేకమైన రోజును జరుపుకోనందున మనము మరొకరికి తీర్పు తీర్చలేము మరియు ఆమె ప్రత్యేక రోజులను జరుపుకుంటుంది కాబట్టి మనము మరొకరి విషయములో తీర్పు తీర్చలేము. ఇది వ్యక్తిగత దృఢ నిశ్చయానికి సంబంధించిన విషయం, ఇది ప్రభువును సంతోషపెట్టాలనే మన కోరిక చుట్టూ తిరుగుతుంది మరియు మనం సముచితమని భావించే మార్గాల్లో ఆయనను గౌరవించాలి. అందరూ చేసే పనిని మనం చేయాలనే అభద్రతాభావంతో ఉండకూడదు లేదా మనకు నచ్చిన విధంగా మరొకరిని బలవంతం చేయకూడదు . బదులుగా, మనం ఉన్న ప్రతిదానితో దేవుణ్ణి గౌరవించడం మరియు క్రీస్తులోని మన సోదరులు మరియు సోదరీమణుల అవసరాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం వంటి అన్ని విషయాలతో తీసుకోవాల్సిన సరైన కోణాన్ని గుర్తుంచుకోండి.

నా ప్రార్థన

ఓ తండ్రీ, మానవ ఆచారాలు మరియు ఆ ఆచారాల గురించి మా ప్రాధాన్యత ఆధారంగా మీ ప్రజల సహవాసాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసినందుకు దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి. నా విషయానికొస్తే, తండ్రీ, దయచేసి నా విశ్వాసాల ప్రకారం క్రీస్తును గౌరవించటానికి నాకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వండి, కానీ దయచేసి మీ ప్రజలను ఆశీర్వదించే విధంగా మరియు విభజనకు కారణం కాకుండా చేయుడి . ఈ లక్ష్యంలో నేను ఎప్పటికీ పూర్తిగా విజయం సాధించలేనని నాకు తెలుసు, కానీ మీ సహాయంతో నేను మీకు మహిమను తీసుకురావడానికి మరియు మీ పిల్లలతో నా సహవాసాన్ని కొనసాగించడానికి మార్గాలను కనుగొంటాను. ఈ విషయంలో నా హృదయాన్ని శుద్ధి చేసి, నేను వెళ్ళవలసిన మార్గంలో నన్ను నడిపించు. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change