ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీరు శరీరంలోని ఏ భాగం? మీ పని ఏంటి , మీరు దేనికొరకు వున్నారు ? క్రీస్తు శరీరంలో మీరు ఇతరులను ఎలా ఆశీర్వదిస్తున్నారు? మీ ప్రోత్సాహం మరియు ప్రశంసలు అవసరమయ్యే ఇతరులకు గొప్ప సేవ చేసే శరీరంలో ఎవరైనా వున్నారా ? నిర్లక్ష్యం మరియు ఒంటరిగా భావించే వ్యక్తి మీ ప్రేమను అతనికి లేదా ఆమెకు చూపించాల్సిన అవసరం కలిగిన వారు ఎవరు ?

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, ప్రభువు యొక్క శారీరక ఉనికి వలె నన్ను చాలా విలువైన, చాలా అద్భుతంగా చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. దయచేసి మా చర్చి కుటుంబంలోని ప్రతి వ్యక్తి తన సేవ బహుమతులను కనుగొనడానికి మరియు ఆ బహుమతులను మీ దయతో ఇతరులను తాకే మరియు మీకు కీర్తిని కలిగించే మార్గాల్లో ఉపయోగించడానికి సహాయం చేయండి. యేసు నామంలో. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Verse of the Day Wall Art

మీ అభిప్రాయములు