ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณเป็นส่วนไหนในร่างกายของพระคริสต์หรือ คุณทำหน้าที่อะไร เป้าหมายของคุณคืออะไร คุณเป็นพระพรให้คนอื่นในร่างกายของพระคริสต์อย่างไร อวัยวะไหนในร่างกายนี้ที่รับใช้คนอื่นอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย คุณน่าจะไปให้กำลังใจและคำชมกับเขาไหม หรืออวัยวะไหนในร่างกายนี้ที่ถูกละเลย ถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยว คุณน่าจะไปเข้าไปแสดงความรักและความห่วงใยกับเขาไหม

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณพระองค์ที่ทำให้ข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอันมีค่าและยอดเยี่ยมขององค์เจ้าชีวิตนี้ โปรดช่วยพี่น้องแต่ละคนในคริสตจักร ที่จะค้นพบของประทานในตัวพวกเขาเอง เพื่อเอามารับใช้และช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้สัมผัสถึงพระคุณของพระองค์ ซึ่งเป็นการถวายเกียรติแด่พระองค์​ด้วยในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น