ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มันดีกว่าการเริ่มต้นใหม่อีกนะครับ! ในฐานะคริสเตียนเราได้เริ่มต้นใหม่ พระเจ้าไม่เพียงแต่ยกโทษให้เรา อภัยให้เรา จ่ายค่าไถ่เรา และช่วยเราให้รอดเท่านั้น พระองค์ยังสร้างเราใหม่ด้วย! และเวลาที่เรามาหาพระองค์ ทุกวันที่เราอุทิศตนเพื่อรับใช้พระองค์ และทุกปีที่เราถวายแด่พระองค์ เราจะได้เริ่มต้นใหม่และโลกใหม่ ดังนั้นเมื่อเรากำลังเริ่มต้นในปีใหม่นี้ ขอให้เราเริ่มต้นด้วยการอุทิศตนเพื่อพระองค์ ขอให้พระองค์ชำระเราจากความอธรรมทั้งปวง และให้พระองค์เป็นผู้นำในชีวิตของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจและบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ และนำคำสรรเสริญมาสู่พระองค์ในสิ่งที่ข้าพระองค์ตัดสินใจเลือก ในคนที่ข้าพระองค์มีอิทธิพลด้วย ในคำพูดที่ข้าพระองค์พูดและการกระทำที่ข้าพระองค์ทำ ในปีที่กำลังจะมาถึงนี้ ข้าพระองค์รู้ว่าวันใหม่อาจจะไม่ได้มีทุกวัน แต่ข้าพระองค์ต้องการที่จะมีชีวิตแต่ละวันเพื่อพระสิริและถวายเกียรติและยกย่องพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น