ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเป็นสิ่งมีชีวิตของโลก ใช่แล้วครับ เราเป็นมากกว่านั้น แต่บางครั้งเราจำเป็นต้องได้รับการเตือนถึงเรื่องนี้! เราไม่สามารถเข้าใจถึงการดำรงอยู่ก่อนการเริ่มต้นของเวลาได้อย่างถ่องแท้ แต่ก่อนที่จะเริ่มต้นของเวลาที่เรารู้จักนั้น ก็มีพระเจ้าอยู่แล้ว — พระองค์ได้เปิดเผยว่าพระองค์เองว่าพระองค์เป็นพระเจ้า "ผู้เป็น" ผู้ที่อยู่มาก่อนแล้ว และเป็นผู้นั้น และเป็นผู้ที่จะมา ก่อนที่จะมีจักรวาลที่เป็นระบบ เพื่อเตรียมไว้สำหรับการดำรงอยู่พื้นฐานของเรา พระเจ้าทรงเป็น "ผู้เป็น" พระองค์ทรงเป็นอยู่ก่อน และอยู่นอกเหนือจาก จักรวาลที่พระองค์ทรงสร้างของเรา เราไม่สามารถจะเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างแท้จริงทั้งหมด นั่นเป็นเหตุผลที่ทุกๆ การเริ่มต้นใหม่ — ไม่ว่าจะเป็นวัน เป็นสัปดาห์, ปีหรือพันปี — ควรเริ่มต้นที่พระเจ้า พระองค์ผู้เดียวที่เป็นผู้เริ่มต้นสูงสุด จุดเริ่มต้นของเรา

คำอธิษฐาน

พระผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่ พระเจ้าของจักรวาล ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับฤทธานุภาพที่เปรียบมิได้ของพระองค์ และสง่าราศีที่มากล้นของพระองค์ ในการเริ่มต้นปีใหม่นี้ ข้าพระองค์รู้ว่าอนาคตของข้าพระองค์อยู่ในน้ำพระทัย พระคุณ และความรอดของพระองค์ ขอทรงโปรดอยู่กับข้าพระองค์ ในการก้าวต่อไปในอนาคต ขอให้การใช้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ในวันนี้ ปีนี้และนานเท่าที่พระองค์ให้ข้าพระองค์มีชีวิตบนโลกนี้ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น