ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำสั่งและคำสัญญาที่พระเจ้าให้กับโยชูวานี้ ก็เป็นคำที่พระเจ้าให้สำหรับเราในปีที่จะมาถึงนี้ด้วย เราไม่รู้ว่าอะไรรอเราอยู่ข้างหน้า เรารู้เพียงว่าพระเจ้าจะไปกับเราเท่านั้น ถ้าเราขอพระองค์ในการเดินทางของเราและพยายามที่จะทำตามความต้องการของพระองค์ ดังนั้นข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้เป็นเพียงสัญญาให้เรารู้สึกดีเท่านั้น พระเจ้าบอกว่า "เราจะไปกับเจ้า" ประโยคนี้ยังเป็นคำสั่งด้วย! "จงเข้มแข็งกล้าหาญและไม่ต้องกลัวหรือท้อแท้" ให้เรารับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เป็นโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้า ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องกลัว!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และผู้ทรงอำนาจ ขอบพระคุณที่อยู่กับข้าพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์กำลังเริ่มต้นในปีใหม่นี้ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ที่ข้าพระองค์จะมีใจและตื่นเต้นกับโอกาสที่รออยู่ข้างหน้า ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ เมื่อข้อบกพร่องของตัวข้าพระองค์ และความไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า ทำให้ข้าพระองค์กลัวและไม่กล้าตัดสินใจ ขอทรงให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่อย่างกล้าหาญเพื่อพระองค์ในปีนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น