ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยครั้งที่เราเห็นว่าเวลาที่ได้ผ่านไปแล้ว มีหลายสิ่งที่เราสัญญากับตัวเองว่าเราจะทำให้สำเร็จ และหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำแต่บอกคนอื่นไว้แล้ว กว่าเราจะรู้ตัว จากวันกลายเป็นสัปดาห์ จากสัปดาห์กลายเป็นเดือน และจากเดือนกลายเป็นปี จะเห็นว่าเราไม่สามารถทำในสิ่งที่เราเคยคิดว่าเราจะทำในเวลาไหนก็ได้ให้สำเร็จ เราต้องขอพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะช่วยให้เรามองเห็น และคว้าโอกาสที่องค์เจ้าชีวิตวางในเส้นทางของเรา

Thoughts on Today's Verse...

So often we look up and time has passed us by. The things we promised ourselves we'd accomplish and the deeds we told others we'd do get left undone. Before we know it, days have become weeks, and weeks months, and months years. We find ourselves unable to do what we once assumed we could do any time we want. We must ask the Spirit of God to help us see and seize the opportunities the LORD places in our path.

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์สารภาพว่าบ่อยครั้งที่ข้าพระองค์ล้มเลิกในสิ่งที่ต้องทำ โปรดช่วข้าพระองค์ให้เห็นแผนงานของพระองค์ในแต่ละวันของข้าพระองค์ และช่วข้าพระองค์ให้ใช้ชีวิตในทางที่ไม่เพียงแต่ถวายเกียรติแด่พระองค์เท่านั้น แต่ยังเป็นพระพรให้คนที่พระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์เข้าไปหาด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซู องค์เจ้าชีวิต อาเมน

My Prayer...

Father, I confess that so often I leave undone what needs to be done. Please help me see your plans in each of my days and live in a way which not only honors you, but also blesses those you want me to reach. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 90:12

ความคิดเห็น