ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยครั้งที่เราเห็นว่าเวลาที่ได้ผ่านไปแล้ว มีหลายสิ่งที่เราสัญญากับตัวเองว่าเราจะทำให้สำเร็จ และหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำแต่บอกคนอื่นไว้แล้ว กว่าเราจะรู้ตัว จากวันกลายเป็นสัปดาห์ จากสัปดาห์กลายเป็นเดือน และจากเดือนกลายเป็นปี จะเห็นว่าเราไม่สามารถทำในสิ่งที่เราเคยคิดว่าเราจะทำในเวลาไหนก็ได้ให้สำเร็จ เราต้องขอพระวิญญาณของพระเจ้าที่จะช่วยให้เรามองเห็น และคว้าโอกาสที่องค์เจ้าชีวิตวางในเส้นทางของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์สารภาพว่าบ่อยครั้งที่ข้าพระองค์ล้มเลิกในสิ่งที่ต้องทำ โปรดช่วข้าพระองค์ให้เห็นแผนงานของพระองค์ในแต่ละวันของข้าพระองค์ และช่วข้าพระองค์ให้ใช้ชีวิตในทางที่ไม่เพียงแต่ถวายเกียรติแด่พระองค์เท่านั้น แต่ยังเป็นพระพรให้คนที่พระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์เข้าไปหาด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซู องค์เจ้าชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น