ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในทุกๆเช้า เราต้องตัดสินใจว่าจะใส่ชุดอะไรดี ก็เหมือนกับการตัดสินเลือกเสื้อผ้า เราก็ต้องแน่ใจเหมือนกันว่าเราจะเลือกสวมใส่ตัวตนที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาใหม่ ตอนที่เรามาเป็นคริสเตียน (กาลาเทีย 3:26-27) เพราะนั่นคือเสื้อผ้าที่จะอยู่กับเราไปชั่วนิจนิรันดร์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดให้คนอื่นเห็นอุปนิสัยและลักษณะของพระเยซูในตัวของข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเถิด ข้าแต่พระเยซูองค์เจ้าชีวิต โปรดช่วยชี้แนะในการตัดสินใจของข้าพเจ้า และโปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้ใจของพระองค์ว่าอยากให้ข้าพเจ้าทำตัวอย่างไรกับสิ่งที่ข้าพเจ้าจะต้องเผชิญในวันนี้ ข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เลอค่าและทรงฤทธิ์ โปรดช่วยเติมเต็มข้าพเจ้าและเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าไปตลอดด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น