ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การตัดสินใจที่สำคัญที่สุดของแต่ละวันคือ เราต้องเลือกว่าจะใส่เสื้อผ้าอะไร ไม่ว่าเราจะเลือกแต่งตัวยังไง ขอให้เราแน่ใจว่าเราเลือกสวมตัวตนที่พระเจ้าให้กับเราตอนที่เรามาเป็นคริสเตียน เพราะนั่นคือเสื้อผ้าที่จะอยู่กับเราตลอดไป

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอให้คนอื่นเห็นลักษณะของพระเยซูในตัวของข้าพระองค์ในวันนี้ องค์เจ้าชีวิต พระเยซู ข้าพระองค์ขอที่พระองค์จะนำการตัดสินใจของข้าพระองค์ และทรงนำให้รู้ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ ที่ข้าพระองค์ต้องเจอในทุกวันนี้ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น