ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อคู่รักหนุ่มสาวต้องอยู่ห่างไกลกัน พวกเขาก็โหยหาถึงเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันอีก เมื่อพ่อแม่ต้องแยกจากลูก พ่อแม่ก็จะคิดถึงลูกมาก เมื่อคู่สามีภรรยาที่ใช้ชีวิตกันมานาน ต้องพรากจากกัน เพราะโรคภัยไข้เจ็บ หรือความตาย หรือการหย่าร้าง จิตใจของเขาก็เจ็บปวดและโหยหาถึงวันคืนเก่าๆที่อยู่ด้วยกัน แล้วคุณละ รู้สึกเจ็บปวดใจเพราะอยากจะกลับไปอยู่กับพระเจ้าไหม คุณโหยหาที่จะอยู่กับพระเจ้าตลอดวันยังค่ำไหม ขอให้เรามีความรู้สึกหิวกระหายพระเจ้าและไม่ใช่พอใจแค่ได้อยู่ต่อหน้าพระองค์ แต่ให้เราแสดงให้พระองค์รู้ถึงความต้องการ ความรักใคร่ และความจำเป็น ที่จะต้องมีพระองค์สถิตอยู่ในชีวิตของเราด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ ข้าพเจ้ารู้สึกเจ็บปวดเพราะอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์ ข้าพเจ้ารู้ว่าจิตใจที่หล่นหายไปนั้น จะเจอะเจอได้ในพระองค์เท่านั้น ข้าแต่พระบิดา โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้สึกได้จริงๆถึงการสถิตอยู่ของพระองค์ในชีวิตข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น