ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งที่เรารู้สึกกลัวด้วยความคิดที่ว่า "ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่ง" ความรอด จนเราลืมไปว่าความรักและความเมตตาต่างหากที่เป็นสิ่งที่เรียกให้เราแสดงออกทางการกระทำไม่ใช่แค่มานั่งคิดใคร่ครวญ การแสดงออกด้วยการกระทำ หมายถึง ความพยายาม นั่นคือสิ่งที่เปโตรเรียกให้เรา — "พยายามทุกวิถีทาง" ในข้อพระคัมภีร์ถัดไป เปโตรอธิบายว่าทำไมความพยายามนี้เป็นสิ่งสำคัญ "เพราะถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัว แล้วให้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ" สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้เราไม่เฉยเมยหรือไร้ประโยชน์ในฐานะคนที่รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้า! ขอให้เป็นคนที่มีประโยชน์เพื่อพระคริสต์กันนะครับ! เมื่อเรา "พยายามอย่างเต็มที่" เราสามารถมั่นใจได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพลังในการทำงานที่จะให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นไปได้! (กาลาเทีย 5: 22-25)

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงปั้นและทำให้ข้าพระองค์เปลี่ยนไปตามน้ำพระทัยของพระองค์อย่างสมบูรณ์มากขึ้น และเป็นเหมือนพระองค์อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานแบบนี้เพื่อสง่าราศีของข้าพระองค์เอง แต่เพื่อให้พระองค์ใช้ข้าพระองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการแบ่งปันพระพรและพระคุณของพระองค์กับคนรอบข้าง อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น