ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อคู่รักหนุ่มสาวต้องอยู่ห่างกัน พวกเขาก็รอที่จะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง เมื่อพ่อแม่ต้องห่างจากลูก พ่อแม่ก็จะคิดถึงลูกมาก เมื่อคนที่แต่งงานกันแล้ว ไม่สามารถอยู่ร่วมกับคู่ของตนได้อีก เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บ ความตาย หรือหย่าร้าง จิตวิญญาณของคนนั้นก็เจ็บปวดและอยากที่กลับไปอยู่ร่วมคนที่เขารักอีก คุณรู้สึกว่าจิตวิญญาณของคุณอยากที่จะกลับไปอยู่ร่วมกับพระเจ้าไหมครับ เมื่อแต่ละวันสิ้นสุดลง หรือเมื่อตอนเริ่มต้นของแต่ละวัน คุณอยากที่จะอยู่ร่วมกับพระเจ้าไหม ขอให้เราตระหนักเห็นถึงความอยากที่เราจะได้อยู่กับพระเจ้า และไม่เพียงแต่ให้เราพอใจแค่การใช้เวลาเฝ้าเดี่ยวกับพระองค์เท่านั้น แต่ให้เราบอกความต้องการ ความปราถนาที่จะได้อยู่กับพระบิดาในสวรรค์ของเราในชีวิตของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ใฝ่ฝันที่จะอยู่ร่วมกับพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์สามารถหาส่วนของจิตวิญญาณที่หายไปได้ในพระองค์เท่านั้น พระบิดา ขอทรงโปรดอยู่กับข้าพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น