ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พ่อผมไม่เคยให้ผมเดินตัวงอ ก้มหน้าหรอกครับ พ่อบอกว่า "ลูกจำไว้นะว่าลูกเป็นคนตระกูลแวร์ ไม่มีอะไรที่น่าอาย แม้ในวันที่เลวร้ายที่สุดของลูก ลูกก็ยังคงเป็นลูกชายของพ่อ และเป็นลูกของพระเจ้า!" พระเจ้าเป็นผู้ปกป้องและเป็นพระบิดาที่ภูมิใจในตัวเรา พระองค์ให้เรามีสง่าราศีเพราะพระองค์รักเรา เพราะพระองค์เป็นพ่อที่ให้ของขวัญที่ล้ำค่ากับเรา เราจึงต้องไม่เดินคอตก หรือมีจิตใจที่หดหู่ พระองค์ให้เรามีชัยชนะอย่างเด็ดขาด แม้ในวันอันมืดมิดเหล่านั้น ที่เราแทบจะไม่เห็นชัยชนะ เราก็ยังคงเป็นลูกของพระเจ้าอยู่ดี พระบิดาของเราเป็นผู้วาดสีสันของดวงอาทิตย์ลับฟ้าและถือดวงดาวไว้ให้อยู่ในวงโคจรของมัน พระองค์รับประกันอนาคตของเรา เมื่อเราคิดถึงสิ่งเหล่านี้ แล้วเรายังจะเดินคอตำได้ยังไง

Thoughts on Today's Verse...

My dad would never let me walk slouched over with my head down. "Remember son, you are a Ware. That's nothing to be ashamed of. Even on your worst day you are still my son and a child of God!" God is our protector and our proud Father. He gives us glory because he loves us. Because he is our Father who gives us such gracious gifts, we don't walk with our head bowed low and our spirits slumped over. He gives us ultimate victory! Even on those dark days when victory is hard to find, we are still God's children. Our Father paints the sunsets and holds the stars in their orbits. He guarantees our future. How can we walk dejectedly when we remember this?

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าแห่งสง่าราศี ความยิ่งใหญ่และฤทธานุภาพ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์สำหรับฝีพระหัตถ์ทั้งสิ้นของพระองค์ที่เห็นได้ในธรรมชาติ ขอสรรเสริญพระองค์สำหรับกฎของจักรวาลที่เป็นระบบระเบียบโดยคำสั่งของพระองค์ ขอสรรเสริญพระองค์สำหรับงานการทรงไถ่ของพระเยซู ดังนั้น ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าขอยกจิตใจ มือ ความคิดของข้าพเจ้าแด่พระองค์ และขอสรรเสริญพระองค์สำหรับพระคุณและสง่าราศีของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

God of glory, majesty, and might, I praise you for all the many works of your handiwork I see in nature. I praise you for the laws that hold our universe in place by your command. I praise you for the redeeming work of Jesus. So to you, God, I lift my heart, my hands, and my head and praise you for your grace and glory. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 3:3

ความคิดเห็น