ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณเห็นอะไรชัดเจนมากที่สุดในวันนี้ สิ่งที่สามารถมองเห็นได้ หรือสิ่งที่มองไม่เห็นครับ? ไม่ว่าความเชื่อของเราจะเป็นอย่างไร ท้ายที่สุดแล้ว เราก็ต้องเชื่อในสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็น แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า ก็เชื่อในเรื่องของกฎแรงโน้มถ่วงของโลกอากาศที่ใช้หายใจ และพวกเขาก็พึ่งในหลักการที่พวกเขาไม่สามารถมองเห็น จนกว่าจะเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้จากการรับรู้ของมนุษย์ แต่ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราไม่เชื่อในสิ่งที่เรามองเห็นว่าเป็นสิ่งจริงที่สุดเท่ากับสิ่งที่มองไม่เห็น สิ่งที่เรามองเห็นเป็นความตาย โรคภัย เป็นหายนะ สามารถเน่าเปื่อยผุพังไปได้ ผมไม่รู้ว่าคุณคิดอย่างไรนะครับ แต่ถ้ามันไม่ยั่งยืนมากกว่านั้น ก็แสดงว่ามันไม่จริง ผมต้องการสิ่งยึดเหนี่ยว สิ่งที่ผมต้องทำคือ มองข้ามสิ่งที่สามารถมองเห็นไป และมองหาพระบิดาของเราผู้ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ พระองค์เป็นผู้เดียวที่รับประกันในสิ่งที่มองไม่เห็น

คำอธิษฐาน

พระบิดานิรันดร์และพระเจ้าของทุกคน ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้เห็นชัดเจนในสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณ เป็นนิรันดร์และเป็นสิ่งที่แท้จริงของสิ่งที่มองไม่เห็น ข้าพระองค์ไม่ได้แสวงหาความแปลกหรือประหลาด ข้าพระองค์เพียงต้องการที่จะรู้จักพระองค์ ความจริงของพระองค์ และตัวตนของพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะนำมาใช้กับคนอื่นได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น และช่วยให้พวกเขามาหาพระองค์ในโลกของสิ่งที่มองไม่เห็น ขอทรงให้ข้าพระองค์ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในการเข้าถึงคนอื่นๆ เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น